Cretaceous, Norwegian Sea

Lithostratigraphy (Norwegian Sea) | Maps of Norwegian Sea | Table of Well Locations

 

Cretaceous Lithostratigraphy, Norwegian Sea

shetland cromer_uk springar nise kvitnos blalange langebarn lyr lysing breiflabb sandflyndre skrubbe hvithval kvitskjaeving nebbhval spekkhogger tumler gapeflyndre skolest tunge grindhval shetland cromer_uk

Back to top

Maps of Basins in the Norwegian Sea and Well Locations

Back to top


Table of Well locations

 Group Formation Member Type well Interval Location Reference well Interval Location
Cretaceous Shetland (redefined in Norwegian Sea)      6506/12-13705-2279 mN 65°10'07.58 E 06°43'44.07
Springar 6506/12-42380-2211 mN 65°12'46.97 E 06°43'30.376506/12-12446-2279 mN 65°10'07.58 E 06°43'44.07
 Hvithval (new)6704/12-1 3244-2552.7 mN 67°07'25.00 E 04°42'44.706707/10-12434-2213 m N 67°04'07.85 E 07°00'36.51
 Grindhval (new)6305/5-1 2813.5-2779 mN 63°32'27.50 E 5°20'14.906305/8-13005-2976 m N 63°28'34.70 E 5°24'14.40
Nise 6506/12-4 2600-2380 mN 65°12'46.97 E 06°43'30.376506/12-12658-2446 m N 65°10'07.58 E 06°43'44.07
 Spekkhogger (new)6707/10-1 3810-2977 mN 67°04'07.85 E 07°00'36.516704/12-13968-3646.5m N 67°07'25.00 E 04°42'44.70
 Nebbhval (new)6610/3-1 2306-2282 mN 66°55'29.70E 10°54'06.28   
Kvitnos 6506/12-43132.5-2600 mN 65°12'46.97 E 06°43'30.376506/12-13175-2658 mN 65°10'07.58 E 06°43'44.07
 Tumler (new)6707/10-14241-3939 m N 67°04'07.85 E 07°00'36.516706/11-13465-3101 mN 67°04'24.77 E 06°27'47.70
 Kvitskjæving (new)6610/3-12543-2504.5m N 66°55'29.70 E 10°54'06.28   
Blålange (new) 6506/12-13705-3175 m N 65°10'07.58 E 06°43'44.076610/3-1R3412-2655 m N 66°55'29.70 E 10°54'06.28
      6506/12-43755.5-3132.5 m N 65°12'46.97 E 06°43'30.37
 Lysing (redefined) 6507/7-1 3000-2926 mN 65°27'16.7 E 07°12'52.6 6506/12-43150-3132.5 m N 65°12'46.97 E 06°43'30.37
      6506/11-33202-3121 m N 65°13'58.44 E 06°22'26.89
      6506/3-13110.5-3090 m N 65°48'20.75 E 06°44'32.64
 Tunge (new) 6306/10-1 1858-1825 mN 63°09'26.32 E 06°19'41.45 6305/12-12642-2616 m N 63°01'25.73 E 05°47'23.94
 Skrubbe (new) 6610/3-1R 3047-2884 mN 66°55'29.70 E 10°54'06.28    
 Skolest (new) 6306/10-1 1999-1992 mN 63°09'26.32 E 06°19'41.45 6305/1-14529-4504 m N 63°46'59.72 E 05°16'19.57
 Breiflabb (new) 6507/2-2 3293-3263 mN 65°55'01.69 E 07°30'54.56 6507/7-13523-3495.5 m N 65°27'16.7 E 07°12'52.6
 Smørflyndre (new) 6507/2-2 3334.5-3330 mN 65°55'01.69 E 07°30'54.56 6506/11-4S4321-4236 m N 65°01'46.17 E 06°36'04.74
 Sandflyndre (new) 6610/3-1R 3412-3201 mN 66°55'29.70 E 10°54'06.28    
 Gapeflyndre (new) 6305/12-1 3451.5-3230 mN 63°01'25.73 E 05°47'23.94    
Cromer Knoll (redefined in Norwegian Sea)      6506/12-13836-3705 m. Note base amended from 3835 m by Dalland et al. 1988 (in addendum)N 65°10'07.58 E 06°43'44.07
Langebarn 6506/12-13812.5-3705 mN 65°10'07.58 E 06°43'44.076506/12-43835-3755.5 mN 65°12'46.97 E 06°43'30.37
Lyr 6506/12-13836-3812.5 m Note base amended from 3835 m by Dalland et al. 1988 (in addendum)N 65°10'07.58 E 06°43'44.076407/1-23526-3510 mN 64°47'50.61 E 07°02'23.76

Back to tophome previous page